Vannberedskapskonferansen 2021
Norsk Vann inviterer, i samarbeid med Høgskolen Innlandet og VA-yngre, til en nasjonal vannberedskapskonferanse.
Konferansen ønsker å rette søkelys på Vannbransjen som en av våre mest kritiske samfunnsfunksjoner. Få med deg det nyeste om bl. ant. datasikkerhet og krisekommunikasjon!
VA-yngre bistår i planleggingen av konferansen, hvor Andreja Ostojic deltar som møteleder.
 
Arrangementet avholdes fysisk på Gardermoen, siden vi ønsker at deltagerne skal få anledning til å bli kjent med hverandre og knytte nye kontakter. Det vil i tillegg legges til rette for å kunne følge konferansen virtuelt for de som ikke har anledning til å være til stede.
Sentralt for temaene du vil høre mer om er kompetanse og ulike typer støtte til beredskapsarbeidet, erfaringer fra Askøy og leirskredet i Gjerdum, datasikkerhet og ulike verktøy innen beredskap.
Hjertelig velkommen!
27. oktober / 1 1.00 –  28. oktober / 15.00
Gardermoen
 
Mer informasjon på Norsk Vann sin nettside.