VA-Yngre arrangerer i samarbeid med BuildingSMART v/Knut Jossang et veldig spennende webinar om produktrommet! Produktrommet er en viktig arena for å oppnå dataflyt og sporbarhet fra produsent og gjennom hele verdikjeden.

Webinaret avholdes 4. februar, 11:30-12:15.

Registrering

Produktrom i buildingSMART Norge er en viktig arena for å oppnå dataflyt og sporbarhet fra produsent og gjennom hele verdikjeden – da med norske, europeiske og internasjonale standarder som fundament.

Produktrommet jobber for å lukke BIM-gapet som har oppstått mellom produsenter, distributører og databaseaktører og BIM-miljøet hvor prosjekterende, entreprenører og byggherre regjerer.

I løpet av 2020 kom standardene NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387.
Med disse to nye standardene vil alle aktører kunne dele det samme settet med pålitelige, maskinlesbare egenskaper, definisjoner og bygningsobjekter.
Dette vil gjøre BIM-prosessene mer effektive og informasjonsutvekslingen mer pålitelig. Standardene vil bidra til å sikre kvalitet og helhet i beskrivelser av bygg og anlegg.

Les mer om dette her.

Webinaret vil gi en introduksjon til Produktrom i buildingSMART Norge samt gi et innblikk i prinsipper, bruksområder og muligheter med nevnte standarder.