Foredragsholdere: Roger Nilsen fra Asplan Viak og Arild Bård Ellingsen fra Sweco

VA-Yngre inviterer til et webinar om VA i tverrfaglige prosjekter sett fra konsulentenes synsvinkel. Hva skal til for å legge til rette for gode BIM-prosesser og hvordan på best mulig måte jobbe mer digitalt og modellbasert.

Webinaret inngår i en serie med våre webinarer som omhandler BIM-modellering.

Webinaret avholdes 19. mai, 11:00

Registrering

Dette webinaret blir en veldig fin intro til årets VA-Yngre seminar «Papirfast»!