Metoden er ikke ny, eller ukjent for bransjen men, vi har fortsatt en lang vei å gå for å bli kvitt papirbaserte prosesser.

 

Hvordan kan vi få til bedre flyt i prosjektgjennomføringa? Hvilke utfordringer er det med dagens papirbaserte metoder eller modellbaserte? Finnes teknologien og verktøyene? Mange har kommet langt, noen henger etter, la oss sammen stake ut en felles retning som VA-bransjen kan omforenes!

 

Seminaret vil bli litt annerledes enn tidligere. Vi rigger oss for at vi kan ha lokale samlinger og at man kan delta over nett. Skulle situasjonen tilsi at man ikke kan ha lokale samlinger vil alt foregå over nett.

Mer informasjon kommer!