Dato: 10. juni 2021 kl 11:00 – 16:00 

Årets VA-Yngre seminar vil sette fokus på modellbasert prosjektgjennomføring. Tradisjonelt foregår de aller fleste kommunale og private anleggsprosjekter i dag ved en papir og dokumentbasert metodikk, som det har gjort omtrent uforandret de siste tiårene. Mens flere andre bransjer har beveget seg mer i BIM-retningen, henger norsk VA-bransje igjen i 2D-tegninger og PDF-er. Sluttproduktet i prosjektene består gjerne av et hav av uoversiktlig dokumentasjon og en potensiell rik BIM-modell som går rett i søppelen. Norsk vannbransje har satt inn støtet på en rekke digitaliseringstrender, men her har vi fortsatt en vei å gå. Vi vil i dette seminaret rette fokus mot utfordringer og potensielle gevinster ved å jobbe mer modellbasert.

Deltakeravgift: Gratis!
Hvor: Nettbasert webinar

Registrer deg her

Program:
11:00-11:40 Velkommen til halvdagsseminar v/Påtroppende leder i arbeidsutvalget Iva Pervan, Rambøll

11:40-11:45 Appell til unge VA-mennesker – v/ Statsminister Erna Solberg

11:45-11:55 Intro til temaet – Prosjekteringsfase v/Martin Stensland, Asker kommune
11:35-11:55 Gruppediskusjon
11:55-12:25 BIM i tidligfaseoppdrag – Nytt avløpsrenseanlegg for Fredrikstad kommune v/Kamila Makuszewska, Multiconsult og Torbjørn Bakke, FREVAR.

12:25-12:35 Pause

12:35-12:45 Intro til temaet – Anleggsfase, v/ Oleksandra Shelestina, Wavin
12:45-13:05 Gruppediskusjon
13:05-13:35 Modellbasert produksjon v/Simen Andersen og Terje Glad, Veidekke.

13:35-13:45 Pause

13:45-13:55 Intro til tema – Avslutningsfase, v/Petter Christensen, Norconsult
13:55-14:25 Gruppediskusjon
14:25-14:55 Tittel: BIM innen VA-bransjen – «100 meter sprint eller 400 m hekk?» v/Raymond Edvardsen, Norconsult og Steinar Haglund v/HIAS.

14:55-15:05 Pause

15:05-15:15: Oppsummering – Veien videre v/Andreja Ostojic, Bergen
15:15-15:45: Modellbaserte vegprosjekter v/Sigurd Thorsen, SVV
15:45-16:00: Avslutning og Kahoot