VA-Yngre inviterer til et webinar sammen med to av våre sponsorer Georg Fischer AS og Froster AS. Bli kjent med spennende produkter og løsninger du kanskje ikke var klar over!

Tidspunkt: 15.11. kl 11:00 – 11:45

Påmelding

Om foredragene:

Georg Fischer AS – NeoFlow, utfordrer på trykkreduksjon
Foredragsholder: Jon Simen Klev

Ved å levere kun det nødvendige trykket til sluttbruker økes levetiden på rør, og lekkasjer reduseres.
Georg Fischer introduserer nå trykkreduksjonsventilen «»NeoFlow»» Et helt nytt design som vil utfordrer tradisjonelle pilotstyrte metallventiler i markedet. Lettere, kortere, mer presis og mindre kompleks.

Froster AS – Tilbakeslagssikring kat. 5 jfr. NS-EN1717 – mer enn sikring av drikkevatnet
Foredragsholder: Artur Burdek

Alle installasjoner koblet til vannledningsnettet kan utgjøre en fare for tilbakestrømming og forurense vannet hvis tilbakestrømningsbeskyttelse ikke er montert. Graden av forurensning avhenger av hva slags væske som er på det interne rørsystemet og som kan føres tilbake på det offentlige vannledningsnettet. Væsker inndeles i ulike væskekategorier ut i fra hvilken forurensningsgrad de kan medføre ved tilbakestrømming, hvor væskekategori 5 er den mest kritiske. Vi ser nærmere på hva som er viktig ved valg av kategori 5 – type brutt vannspeil og til hvilke typiske applikasjonsområder.