VA-Yngre inviterer til et webinar sammen med to av våre sponsorer Pipelife AS og Basal AS. Bli kjent med spennende produkter og løsninger du kanskje ikke var klar over!

Tidspunkt: 09.11. kl 11:00 – 11:45

Påmelding

Om foredragene:

Basal ASFordrøyning rensing og infiltrasjon av overvann
Foredragsholder: Sogge Johnsen

Overvann fra veier og urbane områder er ofte forurenset og bør renses, gjenbrukes og tilbakeføres lokalt slik at oppsamling og punktutslipp unngås.

 Pipelife ASFossilfrie rørsystem
Foredragsholder: Bård Moen

Plastrørprodukter kan nå produseres av bærekraftige bio-baserte råstoff. Dermed kan krav til kvalitet og levetid opprettholdes. Vi tar en superrask titt på hva dette går ut på.