VA-YNGRE

Et faglig-sosialt nettverk for unge i vannbransjen
Til innmeldingsskjema

Om VA-yngre

VA-yngre er et interessenettverk drevet av og for unge i vannbransjen. Vi består av et arbeidsutvalg på seks personer som stemmes inn ved vårt årlige seminar, og arbeider for å knytt nettverk og kunnskapsdeling på tvers av vannbransjen

Det holdes lokale arrangement drevet av lokale ledd i de fleste store byer, i tillegg til webinar og en stor årlig samling i regi av arbeidsutvalget.

Vi driver VA-yngre som et faglig-sosialt ledd, og for å sørge for at alle som interesserer seg kan holde seg oppdatert på hva som rører seg i bransjen vi alle arbeider i.

VA-yngre er relevant for alle under 40 i bransjen, fra rådgivende ingeniører, entreprenører, feltarbeidere eller kommunalt ansatte med interesse for å dele med – og å lære av – andre.

Vi er VA-yngre

Alder

Du må være under 40 for å være medlem.

Bransje

Du må jobbe eller studere innenfor tematikk relatert til vannbransjen.

Aktiviteter

Gjennom oss får du faglig og sosialt påfyll, og vi bygger bro mellom instanser på tvers av vannbransjen.

Bæredyktig

Husk at rent og bærekraftig vann er vår fremtid. Vi har dermed verdens mest spennende jobb som får legge tilrette for dette.

Internasjonal

Vi jobber for å knytte internasjonale nettverk og relasjoner, og vi fronter samarbeid på tvers av landegrenser.

Kommende arrangementer

Norsk vannberedskapskonferanse 2021

Norsk vannberedskapskonferanse 2021

Vannberedskapskonferansen 2021Norsk Vann inviterer, i samarbeid med Høgskolen Innlandet og VA-yngre, til en nasjonal vannberedskapskonferanse. Konferansen ønsker å rette søkelys på Vannbransjen som en av våre mest kritiske samfunnsfunksjoner. Få med deg det nyeste om...

YWP Nordic / NORDIWA Workshop

YWP Nordic / NORDIWA Workshop

VA-yngre og YWP holder workshop om innovasjon i den nordiske vannbransjen! YWP Nordic har de siste månedene planlagt en workshop til NORDIWA 2021.Arrangementet foregår over Zoom, og vil omhandle innovasjon i den nordiske vannbransjen. Vi vil forsøke å nyttiggjøre oss...

Våre sponsorer