VA- yngre har fått tre nye flotte medlemmer i arbeidsutvalget. Disse jobber i hhv kommuner og konsulent. Vi ser frem til å bli bedre kjent med de. Muhammad Fadel Kuj, Sola kommuneJoakim Rognsøy, Asker kommuneKristoffer Janitz Kvaal, Envidan

les mer