Arbeidsutvalget har gleden av å presentere neste års seminar som heter Papirfast. Temaet for seminaret er modellbasert prosjektgjennomføring, og vi vil se nærmere på hvordan man kan bruke informasjonsmodeller som et felles miljø når man gjennomfører et prosjekt.