VA-Yngre

 

Et sosialt og faglig nettverk for unge i vannbransjen

Vi er VA-Yngre

Alder

Du må være under 40 år for å være medlem.

Bransje

Du må jobbe eller studere innenfor vann- og avløpbransjen

Aktiviteter

Gjennom oss får du faglig og sosialt påfyll, og vi bygger bro mellom instanser i bransjen

Bæredyktig

Husk at rent vann og bærekraftig vann er vår fremtid. Vi har dermed verdens mest spennende jobb som får legge til rette for dette!

Internasjonal

Vi arbeider for å knytte internasjonale nettverk og relasjoner, og fronter samarbeid på tvers av landegrenser.

Hvem er vi?

 

VA-Yngre er et nettverk i tett samarbeid med Norsk Vann,
og er drevet av unge frivillige i bransjen som velges inn på årsbasis. 

 

Vi representerer de unges interesser; bygger nettverk, arrangerer årlige seminar,
og har nylig begynt å satse på internasjonal brobygging.

 

 

Du når oss på sosiale medier!

Det meste av kommunikasjon mellom oss i arbeidsutvalget og medlemmer skjer på Facebook.

Her finner dere også andre relevante innlegg fra lokale aktivitetsgrupper, ildsjeler i bransjen og andre relaterte verv, aktiviteter og muligheter.

Vi kan også kontaktes per e-post på
Arbeidsutvalget@va-yngre.no

Meld deg inn i VA-Yngre

…og bidra til at VA-Yngre er et viktig knutepunkt for alle som jobber for godt, rent og nok vann!

Vår struktur

Medlemskontigent

​Arbeidsutvalget;

​Leder

Merete Stange Sørum / Norconsult

 

​Nestleder

​Iva Pervan / Rambøll 

Medlemmer

Petter Christensen / Norconsult

Martin Stensland / Asker kommune 

Andreja Ostojic / Bybanen Bergen

​Oleksandra Shelestina / Wavin 

Sekretær

Ingrid Holøyen Skjærbakken / Norsk Vann 

For å få aktivitet i nettverket og ønsket kvalitet i arbeidet, er vi avhengig av et visst økonomisk fundament, og har satt følgende medlemspriser (2019):

  • Enkeltkontigenter: 800,-

  • Gruppekontigenter (3 – 5 stk.): 2.300,-

  • Gruppekontigenter (6 – 9 stk.): 4.700,-

  • Gruppekontigenter (10 – 19 stk.): 7.700,-

  • Gruppekontigenter (20 stk. og oppover): 15.500,-

NB! Medlemskapet i VA-Yngre er personlig, men bør betales av arbeidsgiver. Når arbeidsgiver bekoster medlemskapet skal dette innberettes av arbeidsgiver. 

Studenter har gratis medlemskap!

Medlemsfordeler

  • Du legges til nettverkets medlemsliste, og får aktuell informasjon når det skjer noe nytt og spennende!

  • Du blir medlem av en spennende nettverksgruppe i utvikling, med store muligheter for personlig og faglig utvikling.

  • Du får rabatt på det årlige landsdekkende seminaret.

VA-yngre webinar med BuildSMART

VA-Yngre arrangerer i samarbeid med BuildingSMART v/Knut Jossang et veldig spennende webinar om produktrommet! Produktrommet er en viktig arena for å oppnå dataflyt og sporbarhet fra produsent og gjennom hele verdikjeden.

Webinaret avholdes 4. februar, 11:30-12:15.

les mer

VA-yngre webinarer

Årets VA-yngreseminar ble dessverre avlyst, men noen av foredragene får dere nå som webinar. Vi skal innom temaer som maskinlæring, AI, digitalisering og ny teknologi i vannsektoren. Webinarene avholdes i siste halvdel av juni og påmeldingen er allerede i gang!                                     ...

les mer

Innlegg

Her vises utdrag fra bloggen vår. Her legger vi inkalling til årsseminar, sammendrag fra presentasjoner – og er åpne
for gjesteinlegg!

Lokale Aktivitetsgrupper

Vi i VA-yngre har lokale aktivitetsgrupper rundt om i Norge. Det vil si at nær deg er det noen som bidrar til å gjøre en innsats så du kan møte likesinnede VA-yngremedlemmer i sosiale og faglige lag. Aktivitetsgruppene arrangerer lokale befaringer, turer og seminarer- eller rett og slett en VA-yngresamling med mat og drikke som hovedingrediens.

Har du et spennende prosjekt du jobber med og har lyst til å vise det til noen utenfor kontoret? Eller er det et faglig tema du har lyst til å lære mer om? Kom med forslag til din lokalkontakt så ordner vi med invitasjon til alle VA-yngremedlemmer i nærheten av deg, enten det er et lunsjmøte, et fagtreff om kvelden eller et annet spennende treffpunkt.

Bergen og omegn

Robert Vik / Bergen kommune / m. 400 49 168

Andreja Ostojic / Vestlandet / m. 400 48 263

Stavanger

Morten Lie / Sola kommune / m. 901 49 783

Tarjej Sandnes / Stavanger kommune / m. 981 20 761

Trondheim

Noemi Ambauen / Trondheim kommune / m. 452 96 174

Tromsø

Kjell Christian Røshol / Tromsø Kommune / m. 905 10 837

Narvik

Vi trenger ny lokalkontakt. Kjenner du en eller to som vil være med på laget?

Oslo og omegn

Eirik Olav Mo Wroldsen / Norconsult / m. 47662268

Patrick Bakke / VAV Oslo / m. 469 22 029

Sørlandet

Camilla Arnøy Christensen / Asplan Viak / m. 47417381

Ola Skår Dahl / COWI / m. 953 30 723

Ålesund

Andreas Relling / Ålesund kommune / m. 950 95 585

Reistestipend via VA-Yngre

Planlegger du å delta på en spennende konferanse relatert til VA-bransjen? Eller har du fått muligheten til å dra på en spennende fagsamling?
Vi i VA-Yngre ønsker søknader fra unge i bransjen som ønsker å dele kunnskap, tilegne seg informasjon om nytenkning eller som rett og slett ser en gylden mulighet til å stryrke nettverket sitt.

I den sammenheng deler vi ut reisestipend to ganger i året.

Søknad sendes til Arbeidsutvalget@va-yngre.no

Fokus på internasjonal brobygging

Vi i VA-Yngre fronter økt fokus på internasjonalt samarbeid, brobygging og det å lære av hverandre.

I den sammenheng har vi opprettet en internasjonal gruppe som arbeider med nettopp dette, og i år er ambisjonen å reise til IWAs kongress i København 2022.
Her har vi dannet en samarbeidsgruppe med unge fra hele Norden som arbeider med aktiviteter og workshops som vi håper kan bidra til økt samarbeid både innad i Norden, og som en brobygger mellom VA-personell på verdensbasis!

Vi kan kontaktes på mail via International@va-yngre.no

Har du andre spørsmål om VA-Yngre?

Vi kommuniserer som regel med våre medlemmer gjennom Facebook-gruppen vår.
Skulle du likevel ha andre spørsmål må du gjerne ta kontakt med oss via e-postskjemaet under.

VA-Yngre

av apr 25, 2020