Sponsorer

Det er mulig å sponse VA-yngres arbeid gjennom sponsorater.
Støtten dekker følgende;

  • Gjennomføring av årsseminar
  • Støtte til lokale aktiviteter
  • Honorering av sekretær fra Norsk Vann
  • Reisestipend til medlemmer av VA-yngre

Som takk for sponsorbidrag får sponsorater mulighet til å profilere seg under årsseminar, i tillegg til logo på forsiden vår.
Sponsorater varer ut kalenderåret, og er normalt delt inn i to sponsorpakker.

For det digitale året 2021 er det kun 1 sponsorpakke.

For mer informasjon, ta kontakt med arbeidsutvalget på e-post.

Sponsorpakke 1

  • Navn, logo og direktelenke til firmaets hjemmeside på VA-yngre sin nettside.
  • Navn og logo på invitasjonen til årsseminaret. Logo vil også vises på pause-slides under det digitale årsseminaret.
  • Sponsorer får muligheten til å holde et webinar for VA-yngres medlemmer i løpet av året.