Sponsorer

VA-yngre er et faglig-sosialt nettverk for yngre mennesker i Vannbransjen underlagt Norsk Vann. Nettverket har over 400 medlemmer fra kommuner, rådgiver, leverandør og andre vannrelaterte yrker. Nettverket administreres av et arbeidsutvalg med representanter fra offentlig og privat sektor, samt en representant fra Norsk Vann. I de senere år har aktiviteten til VA-yngre økt samt har arbeidsutvalget et høynet ønske om å bidra i større grad, til glede for hele bransjen.

VA-yngre vedtok derfor følgende strategimål for 2021-2024:

 • Bidra til økt rekruttering inn i vannbransjen
 • Være et faglig nettverk for unge i vannbransjen, der unge kan utvikle seg nasjonalt og internasjonalt
 • Være en sosial møteplass for unge i vannbransjen

VA-yngre mener at man ved å gjennomføre aktiviteter knyttet mot strategimålene vil kunne gi positive og langsiktige ringvirkninger som vil komme hele bransjen til nytte. Vi står ovenfor mange utfordringer og trenger unge engasjerte mennesker som er villige til å gjøre det lille ekstra for å dra bransjen inn i det neste århundre. Medlemmer i nettverket vil gjennom deltagelsen bli en mer kompetent, effektiv og motivert medarbeider som også vil gi positive effekter på sin egen arbeidsplass.

 Gjennom seminarer lokalt og nasjonalt, webinarer, bygge oppunder medlemmenes engasjement for bransjen og få flere til å velge vannfag vil VA-yngre være en suksess.

 

Bakgrunn for søknad om sponsormidler:

VA-yngre arrangerer et årlig nasjonalt seminar og vårt neste arrangement skal avholdes i Ålesund 24 – 25 April 2024, gitt at situasjonen tillater det.  Vi håper at dere ser potensialet i VA-yngre-nettverket og er interessert i å støtte oppunder aktiviteten og dermed bidra positivt i investeringen i fremtidens kompetanse innenfor vannsektoren. Eventuell støtte går til reduksjon i deltageravgiften, dekke kostnader knyttet til studentrabatter til seminaret, samt initiere videre utvikling av aktiviteter i nettverket. 

 

For mer informasjon, ta kontakt med arbeidsutvalget på e-post.

Partnerprogram

30.000,- + mva.

Pakken inneholder følgende:

 • Fremhevet promotering av bedriftens logo på det nasjonale seminaret
 • Fremhevet promotering av bedriftens logo på hjemmesiden til VA-yngre
 • Markedsføring av at bedriften er VA-yngre sponsor for året 2024
 • Stand på seminar* (stand på 3-4 m2)
 • Full deltakelse for to stk. personer**

Merk at det er satt en begrensning til maksimalt 5 bedrifter på partnerprogrammet. Første man til mølla prinsippet gjelder. Partnerprogrammet er kun tilgjengelig som løpende sponsormedlemskap. Man kan si opp avtalen når som helst.

Sponsorpakke 1

15.000,- + mva

Pakken inneholder følgende:

 • Promotering av bedriftens logo på det nasjonale seminaret
 • Promotering av bedriftens logo på hjemmesiden til VA-yngre
 • Markedsføring av at bedriften er VA-yngre sponsor for året 2024
 • Stand på seminar* (stand på 3-4 m2)

Sponsorpakke 2

9.000,- + mva

Pakken inneholder følgende:

 • Promotering av bedriftens logo på det nasjonale seminaret
 • Promotering av bedriftens logo på hjemmesiden til VA-yngre
 • Markedsføring av at bedriften er VA-yngre sponsor for året 2024
 • Utlegging av bedrifts materiale på selve arrangementet

   

  *I tillegg til at deltakere kan gå rundt i sponsorområdet under pausen har vi også satt av spesifikk tid til at deltakerne skal besøke de forskjellige standene. Praktiske detaljer vil komme på et senere tidspunkt.

   

  Forbehold: Pandemien har ikke enda sluppet helt grepet dessverre, vi kan ikke med hundre prosent sikkerhet si at arrangementet vil la seg gjennomføre på planlagt tidspunkt. Ved avlysning vil vi gjennomføre sponsorwebinarer, slik vi gjorde tidliegere, men denne gang en halvtimes presentasjon for VA-yngre sine medlemmer.