VA-yngre webinar med BuildSMART

VA-Yngre arrangerer i samarbeid med BuildingSMART v/Knut Jossang et veldig spennende webinar om produktrommet! Produktrommet er en viktig arena for å oppnå dataflyt og sporbarhet fra produsent og gjennom hele verdikjeden. Webinaret avholdes 4. februar, 11:30-12:15....

VA-yngre webinarer

Webinarer Årets VA-yngreseminar ble dessverre avlyst, men noen av foredragene får dere nå som webinar. Vi skal innom temaer som maskinlæring, AI, digitalisering og ny teknologi i vannsektoren. Webinarene avholdes i siste halvdel av juni og påmeldingen er allerede i...