Nye i arbeidsutvalget

VA- yngre har fått tre nye flotte medlemmer i arbeidsutvalget. Disse jobber i hhv kommuner og konsulent. Vi ser frem til å bli bedre kjent med de.  Muhammad Fadel Kuj, Sola kommune Joakim Rognsøy, Asker kommune Kristoffer Janitz Kvaal,...

VA-yngres hederspris 2024 

Hedersprisen fra VA-yngre er en utmerkelse som anerkjenner enestående bidrag til vannbransjen. Prisen er tatt frem for å hylle individer som har gjort en ekstraordinær innsats i tråd med VA-yngres verdier og mål, med et spesielt fokus på tiltak som gagner yngre...