Hvem er vi?

VA-yngre er et faglig-sosialt nettverk for unge i Norsk vannbransje.

Hensikten er å tilby en faglig arena, for unge av unge i bransjen, samt legge til rette for å danne et kontaktnettverk på tvers av virksomheter.

VA-yngres fokusområder er:

  • Kunnskapsdeling gjennom faglig arrangementer

  • Bru-bygging på tvers av vannbransjen

  • Arena for nettverksbygging

  • Fremme internasjonalt samarbeid

  • Øke interessen i vannbransjen

VA-yngre arrangerer lokale og nasjonale samlingspunkt, hvor man har en faglig og sosial agenda.
Samlingene preges av dagsaktuelle problemstillinger som påvirker medlemmene på ulike måter, her kan
man da finne frem sammen de gode løsninger som sikrer godt samarbeid og bærekraftige løsninger.

VA-Yngre legger også til rette for å tale de unges sak i vannbransjen, tilrettelegge for unge foredragsholdere og å etablere internasjonal kontakt mot tilsvarende nettverk i utlandet.

 

Arbeidsutvalget

VA-yngre styres av et arbeidsutvalg på seks personer, samt en fast sekretær fra Norsk Vann.
De 6 medlemmene velges hver for en periode på 3 år.

  • Hvert år velges 2 nye medlemmer til arbeidsutvalget
  • Medlemmer i VA-yngre fritt kan nominere seg selv eller andre som representant til arbeidsutvalget.

Iva Pervan

Leder
Rambøll

Martin Stensland

Nestleder / Økonomi
Asker kommune

Oleksandra Shelestina

Internasjonalt arbeid
Wavin

Petter Christensen

Programansvarlig
Norconsult

Evelina Koltsova

Lokale arrangement
Asplan Viak

Ingrid Skjærbakken

Sekretær
Norsk Vann