Hvem er vi?

VA-yngre er et faglig-sosialt nettverk for unge i Norsk vannbransje.

Hensikten er å tilby en faglig arena, for unge av unge i bransjen, samt legge til rette for å danne et kontaktnettverk på tvers av virksomheter.

VA-yngres fokusområder er:

 • Kunnskapsdeling gjennom faglig arrangementer

 • Bru-bygging på tvers av vannbransjen

 • Arena for nettverksbygging

 • Fremme internasjonalt samarbeid

 • Øke interessen i vannbransjen

VA-yngre arrangerer lokale og nasjonale samlingspunkt, hvor man har en faglig og sosial agenda.
Samlingene preges av dagsaktuelle problemstillinger som påvirker medlemmene på ulike måter, her kan
man da finne frem sammen de gode løsninger som sikrer godt samarbeid og bærekraftige løsninger.

VA-Yngre legger også til rette for å tale de unges sak i vannbransjen, tilrettelegge for unge foredragsholdere og å etablere internasjonal kontakt mot tilsvarende nettverk i utlandet.

 

Arbeidsutvalget

VA-yngre styres av et arbeidsutvalg på seks personer, samt en fast sekretær fra Norsk Vann.
De seks  medlemmene velges hver for en periode på 2 år med mulighet for forlengelse.

  Grete E. Gjestet

  Leder
   Oslo VAV

  Evelina Koltsova

  Nestleder / Økonomi
  Asplan Viak

   William Bredberg 

  Sponsor/ Rekruttering
  Volue

  Elisa Eggen

  Inernasjonal arbeid
  Oslo VAV

  Jørgen Kjekk Alfredsen  

  Programansvarlig
  Olimb

  Charlotte Trovaag

  Lokale arrangement
  Rambøll

  Ingrid Skjærbakken

  Sekretær
  Norsk Vann