Aktiviteter

VA-yngre holder en rekke aktiviteter for medlemmene våre. Disse arrangeres primært av arbeidsutvalget (årsseminar og webinar), samt av lokalkontaktene våre (lokalarrangement).

Årsseminar​

Hvert år samles VA-yngre til et årlig seminar, som generelt varer over to dager.
Her holdes det paneldebatter, workshops og presentasjoner innenfor dagsakutelle tema.

Årsseminaret er det vi i arbeidsutvalget primært arbeider mot, for å gjøre det til en faglig-sosial arena hvor unge i bransjen kan utveksle erfaringer, idéer og banebrytende teknologi.

Lokale aktiviteter

Lokale aktiviteter holdes av lokalkontaktene, med bistand fra arbeidsutvalget ved behov.
Disse kan variere fra faglig-sosiale foredrag og befaringer, til quizer og en spasertur i regnet for å se hvor det tar veien.

Her er det ingen begrensninger, og man trenger ikke være lokalkontakt for å
planlegge aktiviteter!

Ta kontakt med nærmeste lokalkontakt, eller med oss i arbeidsutvalget, dersom du har en spennende idé, eller dersom du ønsker å bistå i planleggingen av et arrangement nært deg.

Blogginnlegg

Informasjonswebinar om IWAs World Water Congress

Informasjonswebinar om IWAs World Water Congress

Påmelding til IWAs World Water Congress er i full gang, og med det inviterer VA-yngre alle interesserte til et informasjonswebinar 20. juni kl. 10.00 - 11.00! Dette kommer trolig til å bli en av de største VA-samlingene i Norden på lang tid, og dette er et arrangement...

VA-yngres første årsmøte

VA-yngres første årsmøte

Medlemmer i VA-yngre er kjernen til nettverket. Uten deres deltagelse og engasjement kunne ikke VA-yngre være en aktiv deltager i vannbransjen. VA-yngre medlemmer bidrar til nettverket ved å delta på arrangementer, være foredragsholdere eller rett og slett spre det...

Vannbransjens strategiplan

Vannbransjens strategiplan

Workshop med Norsk Vann 19. april 2022 kl 11:00 - 12:00 Norsk Vann er moderorganisasjonen for VA-Yngre og en viktig samarbeidspartner for VA-yngre. Dette er den viktigste arenaen de yngre får til og påvirke hvordan Norsk Vann skal prioritere sine oppgaver i de...

Oppdatering, Tilbake til Fremtiden

Oppdatering, Tilbake til Fremtiden

Oppdatering, Tilbake til Fremtiden - VA-yngre sitt årsseminar 2022 30. - 31. august 2022 / Oscarsborg Festning VA-yngre ønsker å meddele at vi utsetter årsseminaret til 30.-31. august 2022. I lys av pandemien har vi avventet markedsføring i påvente av lettelser av...