Reisestipend via VA-yngre

Vi i VA-Yngre ønsker søknader fra unge i bransjen som ønsker å dele kunnskap, tilegne seg informasjon om
nytenkning eller som rett og slett ser en gylden mulighet til å styrke nettverket sitt.

I den sammenheng deler vi ut reisestipend på 5 000,-. Det praktiseres løpende søknadsfrist.

Reisestipendet dekker også deltaklese på digitale konferanser og webinarer.

Kriterier

  • Du må være medlem i VA-yngre

  • Arrangementet må være VA-relatert

  • Du må skrive et blogginnlegg eller holde en presentasjon etter arrangementet,
    slik at vi alle kan lære av hverandre!


Søknaden må inkludere;

  • Budsjett for utgifter

  • Motivasjonsbrev for deltakelse på arrangementet

  • Beskrivelse av plattform for kunnskapsdeling i etterkant av arrangementet

Søknaden sendes til Arbeidsutvalget@va-yngre.no