Internasjonal aktivitetsgruppe

Vi i VA-Yngre fronter økt fokus på internasjonalt samarbeid, brobygging og det å lære av hverandre.
VA-yngre har også fått en plass i IWA Norges nasjonalkomité, hvor vi representerer medlemmene våre – primært med fokus på internasjonale samarbeidsprosjekt med lokale YWP-grupper.

I den sammenheng har vi opprettet en internasjonal gruppe som arbeider med nettopp dette, og i år er ambisjonen å reise til IWAs kongress i København 2022.

Her har vi dannet en samarbeidsgruppe med unge fra hele Norden som arbeider med aktiviteter og workshops som vi håper kan bidra til økt samarbeid både innad i Norden, og som en brobygger mellom VA-personell på verdensbasis!

Temaene for dagene omhandler bærekraft, digitalisering av bransjen og WASH – i tillegg til en dag tilrettelagt for studenter og nyutdannede.

De nordiske frivillige består av medlemmer fra hele vannbransjen, og har vist seg å så langt være et spennende forum for å lære litt om hva som rører seg i nabolandene våre.

Vi kan kontaktes på mail via International@va-yngre.no

Blogginnlegg!

Nedenfor har vi samlet blogginnlegg relatert til arbeidet den internasjonale gruppen gjør.

Her er det alltid rom for flere interesserte, om så bare for å teste om det er av interesse!

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, ønsker om samarbeid eller andre henvendelser!

VA-yngres vei mot København – del 2

VA-yngres vei mot København – del 2

VA-yngre og YWP-gruppene i Norden arbeider videre med planleggingen mot IWAs kongress i København. Vi ser nå effektene av den andre smittebølgen, og mai 2021 nærmer seg med stormskritt.

Det har dermed vært en tid preget av usikkerhet – da det kan være vanskelig å forsvare deltakelse på et fysisk arrangement dersom vaksinen ikke er på plass og distribuert tilstrekkelig før konferansen. I tillegg er det stadig usikkert hvordan Corona og lokale reiserestriksjoner påvirker hvordan arrangementet tenkes gjennomført.

VA-yngres vei mot København – del 1

VA-yngres vei mot København – del 1

VA-Yngre har fått muligheten til å samarbeide med unge frivillige i Norden, og skal sammen delta på IWAs verdenskongress i København. Det er opprettet Nordiske kontaktledd, som jevnlig holder møter for å planlegge aktiviteter opp mot kongressen.