Internasjonal aktivitetsgruppe

Vi i VA-Yngre fronter økt fokus på internasjonalt samarbeid, brobygging og det å lære av hverandre.
VA-yngre har også fått en plass i IWA Norges nasjonalkomité, hvor vi representerer medlemmene våre – primært med fokus på internasjonale samarbeidsprosjekt med lokale YWP-grupper.

I den sammenheng har vi opprettet en internasjonal gruppe som arbeider med nettopp dette, og i år er ambisjonen å reise til IWAs kongress i København 2022.

Her har vi dannet en samarbeidsgruppe med unge fra hele Norden som arbeider med aktiviteter og workshops som vi håper kan bidra til økt samarbeid både innad i Norden, og som en brobygger mellom VA-personell på verdensbasis!

Temaene for dagene omhandler bærekraft, digitalisering av bransjen og WASH – i tillegg til en dag tilrettelagt for studenter og nyutdannede.

De nordiske frivillige består av medlemmer fra hele vannbransjen, og har vist seg å så langt være et spennende forum for å lære litt om hva som rører seg i nabolandene våre.

Vi kan kontaktes på mail via International@va-yngre.no

Blogginnlegg!

Nedenfor har vi samlet blogginnlegg relatert til arbeidet den internasjonale gruppen gjør.

Her er det alltid rom for flere interesserte, om så bare for å teste om det er av interesse!

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, ønsker om samarbeid eller andre henvendelser!

Informasjonswebinar om IWAs World Water Congress

Informasjonswebinar om IWAs World Water Congress

Påmelding til IWAs World Water Congress er i full gang, og med det inviterer VA-yngre alle interesserte til et informasjonswebinar 20. juni kl. 10.00 - 11.00! Dette kommer trolig til å bli en av de største VA-samlingene i Norden på lang tid, og dette er et arrangement...

YWP Nordic / NORDIWA Workshop

YWP Nordic / NORDIWA Workshop

VA-yngre og YWP holder workshop om innovasjon i den nordiske vannbransjen! YWP Nordic har de siste månedene planlagt en workshop til NORDIWA 2021.Arrangementet foregår over Zoom, og vil omhandle innovasjon i den nordiske vannbransjen. Vi vil forsøke å nyttiggjøre oss...