Medlemskap

For å støtte aktiviteten i nettverket, og for å sikre god kvalitet på det vi leverer,
er vi avhengig av et økonomisk grunnlag. Dermed har vi satt følgende medlemspriser;

  • Enkeltkontigent: 900,-

  • Gruppekontigent (3 – 5stk.): 2.450,-

  • Gruppekontigent (6 – 9stk.). 5.000,-

  • Gruppekontigent (10 – 19stk.): 8.200,-

  • Gruppekontigent (20stk. og oppover): 16.500,-

NB! Medlemsskapet i VA-yngre er personlig, men bør betales av arbeidsgiver.
Når arbeisgiver bekoster medlemskapet skal dette innberettes av arbeidsgiver.

Studenter har gratis medlemskap!

NB! Ved bytte av arbeidsgiver må man melde seg inn på nytt med korrekt informasjon.

Medlemsfordeler

 

  • Du legges til nettverkets medlemsliste, og får aktuell informasjon når det skjer noe nytt og spennende!

  • Du blir medlem av et spennende nettverk i utvikling, med store muligheter for personlig og faglig utvikling.

  • Du får delta på lokale og nasjonale arrangement, være seg fysisk eller digitalt.

  • Du får rabatt på det årlige seminaret.

Til innmeldingsskjema