Vi ønsker å gratulere William, Elisa og Grete for deres ny stilling i arbeidsutvalget. De er motiverte og dyktige fagpersoner og deres ulike interesser vil bidra til at arbeidsutvalget får arbeidet med alle fokusområdene i årene som kommer. 
 
William Bredberg jobber i Volue, Stavanger. Han har mastergrad innenfor miljø- og vannteknikk ved Uppsala universitet og har erfaring som laboratorieingeniør og overvannshåndtering. Han har nettopp startet i en ny stilling som Product Owner i Volue. Som product owner kommer han til å jobbe med mer fokus på datakvalitet i flere av Volues løsninger sammen med deres kunder. Williams ønske om å bli med i arbeidsutvalget er å bidra til strategiskmål knyttet til rekruttering til vannbransjen samt bidra til tettere samarbeid med våre nordiske kollegaer. 
 
Elisa Winger Eggen jobber i Oslo VAV på seksjon prosjektering – eksterne prosjekter. Hun har tidligere jobbet som konsulent og etter å ha byttet til privat sektor har hun fått en bedre forståelse av arbeidsmarkedet og hvordan samarbeidet i vannbransjen på tvers av de ulike sektorene fungerer. Hun har også erfaring med internasjonalt samarbeid gjennom sin masteroppgave som ble skrevet i samarbeid med Kirkens nødhjelp. Elises motivasjon for å bli med i arbeidsutvalget er å fortsette med internasjonalt samarbeid samt å bidra til kunnskapsdeling på tvers av vannbransjen. 
 
Grete E. Gjeset jobber som byggeleder i Oslo VAV. Hun studerte bygg- og miljøteknikk på NTNU med hovedretning i vann- og avløpsteknikk. Til daglig følger hun opp rehabiliteringsprosjekter på både vann og avløp, som er hovedsakelig no-dig prosjekter. Som trainee har hun prøvd seg som gravemaskinsjåfør, lekkasjelytting, jobbe med rørleggerne, prosjektering og kundeservice. Gretes motivasjon for å bli med i arbeidsutvalget er rekruttering inn i vannbransjen, noe hun allerede har erfaring med gjennom jobben sin. I tillegg brenner hun for at VA-faget skal nå ut til studentene. 
 
De skal starte med arbeidet i høsten når nytt arbeidsutvalget konstituerer seg.