Oppdatering, Tilbake til Fremtiden – VA-yngre sitt årsseminar 2022

30. – 31. august 2022 / Oscarsborg Festning

VA-yngre ønsker å meddele at vi utsetter årsseminaret til 30.-31. august 2022.

I lys av pandemien har vi avventet markedsføring i påvente av lettelser av smitteværnstiltak.

Årsseminaret har blitt flyttet til august pga. ulike faktorer som skapte usikkerheter for gjennomføring av et vellykket seminar i april. Dette gir oss likevel en strålende mulighet å være på Oskarsborg på en idyllisk tid av året!

Med det kan vi likevel bekrefte at programmet begynner å ta form, og nærmere detaljer vil følge i ukene som kommer.

Tema som berøres inkluderer;

  • Bærekraft og CEEQUAL med fokus på hva vi med VA-bakgrunn kan bidra med i det grønne skiftet.
  • Kommende nasjonale krav til renseanlegg, og hvordan vi kan ruste bransjen for de kommende kravene.
  • Norsk Vann stiller opp for å fortelle om rekrutteringsbehovet i bransjen for å imøtekomme fremtidens utfordringer og muligheter!

Arbeidsutvalget ønsker dere velkomne til årsseminaret, og takker for interessen så langt.
Vi sees på Oscarsborg 30. – 31. august!

Petter Christensen, programansvarlig i VA-yngre