Skrevet av Guro og Solveig

Den 16.januar reiste vi fra NMBU i Ås til Tamale i Ghana. Her gjorde vi to ulike prosjektarbeid til masteroppgavene våre på masterstudiet i Vann- og miljøteknikk. Prosjektet var i samarbeid med University for Development Studies (UDS). Tamale ligger i det tørre beltet Sør for Sahara, og er kjent for sitt varme og tørre klima. Her var det med andre ord mye utfordringer med vann!

Solveig

Arbeidet mitt var å se på hvordan drikkevannskvaliteten i en utgravd dam kunne forbedres for lokalbefolkningen som hentet vannet sitt derfra. Lokasjonen var i det rurale Tamale. Målet var å kartlegge eksisterende tiltak som ble gjort ift. vannkvalitet for de som brukte vannet og se på mulige forurensningskilder som kan minskes. Hvilke tiltak som kan settes i gang for å både øke volumet av vannet og sikre at det holder lenger uti tørkesesongen, er også i fokus.

Jeg startet med å gjennomføre diskusjoner der jeg sammen med en tolk intervjuet en gruppe kvinner eller menn, som daglig hentet vann fra denne dammen. Videre tok jeg vannprøver for å støtte ideen om at vannet burde renses – her oppdaget jeg høye verdier av sykdomsfremkallende mikroorganismer. På mine flere turer til dammen i løpet av de 10 ukene i Tamale, fikk jeg observert hvordan dammen minsket i volum mens den ble enda skitnere.

Guro

Arbeidet mitt har vært å samle inn data til en modell i programvaren WEAP – Water Evaluation and Planning. Man kan simulere alt fra vannkvalitet, vannforbruk, vannbehov, gjenbruk av vann, påvirkning av ulike lovverk og retningslinjer, økonomiske aspekter med mer. Det som er kult med WEAP er at man kan se på fremtidige scenarioer hvor man kan besvare de aller fleste «hva hvis?» spørsmål.

Videre skal jeg se på hva som skjer med drikkevannssituasjonen for den urbane delen av Tamale dersom befolkningen fortsetter å øke, samt at effekten av klimaendringer påvirker både regn og tørke. Jeg skal også se på hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre situasjonen. For å få til dette har mitt feltarbeid dreid seg rundt å samle data og informasjon om den nåværende situasjonen rundt vann, samt hvordan den har utviklet seg frem til nå. Jeg har jobbet med Ghana Water Company Limited (GWCL), som er ansvarlige for vannforsyningen til urbane Tamale. Jeg har fått bli med til deres vannbehandlingsanlegg og snakket tett med avdelingslederne for både vannkvalitet, drikkevannsanlegget og distribuering.

Jeg har lært en del om den nåværende situasjonen, og hva de som jobber med vann tenker om fremtiden. Selv om de gjør sitt beste for å forsyne befolkningen, sliter de med å dekke behovet. Per nå dekkes kun 35% av vannbehovet.

Til slutt

Vi håper at våre resultater og løsninger vil bidra til å bedre situasjonen for den stadig voksende befolkningen i Tamale. I så fall vil oppgavene våre ha betydning ikke bare for situasjonen i distriktet, men også for andre steder med dårlig vanntilgang. For de er det mange av i Afrika.

Vi anbefaler flere å reise til utlandet på feltarbeid – utfordringene er mange og læringskurven er bratt, men man sitter igjen med unike erfaringer som de færreste har.