Mitt navn er Hege Hovland og jeg jobber med drikkevannskvalitet i Bergen Vann. I juni 2023 dro jeg til Darwin i Australia for å delta på konferansen WaterMicro23. Dette var en konferanse om helserelatert vannmikrobiologi med over 200 deltakere fra hele verden. Her møttes forskere, ansatte fra vannverk, representanter fra urbefolkninger og beslutningstakere for å utveksle kunnskap og erfaring om vannkvalitet.

Darwin er hovedstaden i Nordterritoriet og ligger helt nord i Australia. På folkemunne kalles byen for Top End. Her er det to sesonger: dry season og wet season. Juni er midt i dry season. Da holder temperaturen seg stabilt på 30 ℃, og det regner ikke. Wet season derimot er preget av høy luftfuktighet, monsuner og oversvømmelse. Darwin er kjent for sine krokodiller, og det finnes både ferskvanns- og saltvannskrokodiller. Da jeg skulle ta taxi fra flyplassen til hotellet var det første taxisjåføren sa til meg: «for all del, hold deg unna bading!». Krokodillene kan visst ligge på lur under vannoverflaten i opptil 3 måneder og bare vente på en intetanende turist som ønsker å ta seg et forfriskende bad.

1 Advarsel mot bading grunnet observasjon av krokodiller i området.

Jeg kom ikke tomhendt til Darwin. Med meg hadde jeg en poster som jeg skulle presentere på konferansen. Posteren hadde tittelen: Bacterial cell counts in drinking water distribution system during faecal contamination event. Den lagde jeg sammen med mine gode kollegaer Paula Pellikainen og Urd Eriksen i Bergen Vann. Den handlet om hvordan vi brukte flowcytometri for å kartlegge den mikrobiologiske vannkvaliteten i et distribusjonssystem under en hendelse med fekal forurensing i Bergen høsten 2022. Med flowcytometri kan vi telle antall bakterieceller i en vannprøve, og den baserer seg på fluorescerende fargestoffer som binder til DNA i cellene. Vi fant ut at sammen med tradisjonelle vannkvalitetsanalyser som fekale indikatororganismer, samt driftsparametere, kan flowcytometri være et nyttig verktøy. Det kan gi oss mer informasjon om den mikrobiologiske vannkvaliteten sammenliknet med indikatororganismer alene, og den kan gi oss en tidlig varsling hvis det skjer endringer i vannkvaliteten i et område.

2 Meg sammen med posteren.

Jeg ankom Darwin lørdag 03. juni etter over et døgn på reisefot, og fikk meg en god natts søvn før det braket løs søndag 04. juni. På den første dagen av konferansen var det duket for workshops. Tema for første workshop var «Genetic Faecal Pollution Diagnostics». Her ble det diskutert erfaringer og forskning med bruk av molekylærbiologiske metoder for sporing av fekal forurensing. Workshop nummer 2 handlet om kokevarsel og problemstillinger rundt dette. Dette var et tema jeg hadde ferskt i minne etter forurensingshendelsen i fjor høst, og jeg fikk mulighet til å dele erfaringene fra Bergen, samtidig som det var interessant å høre problemstillingene andre land står ovenfor. Særlig minneverdig var problemstillingen fra Australia hvor de har mange små, isolerte samfunn spredt over store avstander med begrenset infrastruktur. Her var utfordringen at man måtte sende kokevarsel til folk som ikke engang hadde innlagt strøm. Det setter virkelig ting i perspektiv.

Konferansens første dag ble avsluttet med en tradisjonell velkomstseremoni fra Larrakia-befolkningen, som er urbefolkningen som har tilknytning til Darwin og området rundt. Seremonien ble utført ved å brenne planter som var lokale for området, for deretter å bade i røyken og dermed bli renset.

3 Smoking ceremony.

Dag nummer 2 deltok jeg i en paneldiskusjon sammen med flere andre poster-forfattere. Det var et bredt spekter av postere, hvor hovedtemaet var implementering av forskning til praksis. Etter paneldiskusjonen var det mange som var interessert i å diskutere posteren og resultatene våre. Det mange syntes var verdifullt var hvordan vi har tatt i bruk flowcytometri på en reell hendelse, og hvordan man kan bruke ny teknologi for overvåking av vannkvalitet i distribusjonssystem. Det var veldig motiverende at resultatene våre vekket internasjonal interesse!

4 Meg sammen med andre poster-forfattere under paneldiskusjonen.

Etter en uke med konferanse sitter jeg igjen med mange inntrykk og erfaringer. Som ny i bransjen har jeg blitt veldig inspirert av all forskningen som foregår på vann og avløp rundt om i verden. Det er så viktig at vi deler resultater og erfaringer med hverandre slik at vi kan drive bransjen fremover. Mitt inntrykk er at vannbransjen, både nasjonalt og internasjonalt, er en inkluderende gjeng som virkelig brenner for arbeidet med vann og avløp. Uavhengig av økonomi og ressurser er dette temaer som opptar oss alle, og det gjør meg stolt å jobbe med verdens viktigste ressurs: vann!

5 Gruppebilde av alle deltakerne på konferansen.