Sponsorwebinar med BA-nettverket og Rambøll

16. februar 2022

VA-Yngre inviterer til et webinar sammen med to av våre sponsorer BA-nettverket og Rambøll. Bli med og lær en ting eller to om spennende pågående prosjekter!

Tittel: Nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsprosjekter

Selskap: BA-nettverket
Foredragsholder: Inger Hokstad

Innhold: Hva er BA-Nettverket og hvilken rolle har BA-Nettverket med henhold på Vann og Avløp

Tittel: Skybruddsplanlegging i Skien

Selskap: Rambøll
Foredragsholder: Sigmund Wiig Petersen

Innhold: Det har kanskje aldri vært et større behov for utarbeidelse av overordnede planer for overvann og flom for byer og tettsteder, og Rambøll arbeider for tiden med en skybruddsplan for Skien sentrum. Foredraget vil omhandle en metode for skybruddsplanlegging Rambøll benytter i Skien og har benyttet internasjonalt. Utover dette, vil foredraget gå inn på generelle erfaringer fra prosjektarbeidet som eksempelvis omhandler implementering og forankring.