Martin Stensland, VA-Yngres arbeidsutvalg

På historiske Oscarsborg festning samlet over 120 deltakere seg for å lære mer om utfordringene de yngre vil stå midt i og som må håndterer i årene fremover:  aldrende VA-ledningsnett, nye krav til rensing, endret klima, etterslepet i digitaliseringen- lista blir lengre for hvert år som kommer og vil ingen ende ta. Med åpningsinnlegg som «State of the nation” (Håkon Reksten, Norconsult) og «Myndighetskrav og nye rensekrav til spillvann»  (Thomas Breen, Norsk Vann) samt EUs taksonomi (Kaisa Gamman, Rambøll), var stemningen satt for resten av seminart.

Selv med et alvorstynget tema for årets VA-Yngre seminar er ikke forsamlingen ukjent for å ta fatt på nye oppgaver og brette opp armene. Tross dystre spådommer og lukten av overtidstimer for å komme i havn, var alle unge klare for å lære mer om hvordan vi kan imøtekomme utfordringene. Gjennom innleggene «veien fra IFC-modell til klimagassregnskap» (Audun Kalleberg, HOLTE), «grønn VA-prosjektering» (Lene Grimsrud, COWI) og «digitalisering av EPD» (Knut Jøssang, BuildingSMART) ble vi samlet servert nok kunnskap til å kunne trå opp veien for nullutslipp i fornying av den aldrende VA-infrastrukturen. Her gjenstår det kun en samordnet bransje og noen ildsjeler for å sy dette sammen til et velfungerende system – er kanskje et prosjekt via Norsk Vann sitt prosjektsystem veien å gå?

Håkon Reksten forteller om ikke så oppløftende nyheter

Ikke bare var det innlegg om hvordan vi skal fornye ledningsnettet mer bærekraftig, men det ble også holdt innlegg om det nye renseanlegget til Sarpsborg kommune, Alvim (Jon Arne Engan, Norconsult), som baner vei for en ny generasjon av grønnere anlegg, et energipositivt bygg som også tar for seg fremtidige krav til rensing. Med de kjente nye rensekravene og behovene for økt kunnskap, presentert av Flemming Wessman (ENWA) fikk deltagerne inspirasjon til hvordan man innen prosess skal imøtekomme kravene.

Studenter fra NMBU stilte sterkt ved årets seminar

Overvann har heller ikke gått av moten. Anine Drageset og Inga Potter fra Plan og bygningsetaten i Oslo kommune tok for seg krav og utfordringer i en by, som til tross for storstilt grønn satsning, fortsatt må leve med nye oversvømmelser. En løsning fra leverandørindustrien på håndtering av overvann, er «Storm harvester» (Jørgen Dyver, WAVIN). Drikkevannssiden ble heller ikke glemt og det er utrolig hva som ikke skal være i et høydebasseng, men som likevel kommer dit (Roger Jarnstedt, Ancistrus).

Olimb demonstrerer gravefri rørfornying

I tillegg til alle innleggende ble det sponsorvandring og som tradisjon tilsier en tur ut i felt for å se på løsninger. Denne gangen var det Asker kommune, VEAS og Olimb rørfornying som viste og delte sin kunnskap. Totalt inneholdt årets VA-yngre seminar en god variasjon tema som traff et bredt spekter av fag.

Befaring på VEAS

Sentralt under arrangementet stod nettverksbygging som er en av pilarene til VA-Yngre. Gjennom en rebusløype med vannrelaterte spørsmål ble deltagerne kjent med nye mennesker på kryss og tvers av bransjen, og stemning og latter satt løst mellom nye og gamle venner. Vi konkluderer med at det faglig og sosiale nettverket VA-Yngre var en suksess også i år.  Det må rettes en stor takk til alle i arbeidsutvalget som har jobbet mye for å planlegge og arrangere seminaret samt alle sponsorene som gjorde arrangementet mulig.

Deltakerne på årets seminar

Det var ikke tilfeldighetene som brakte oss tilbake på Oscarsborg, som en gang var Norges bastion mot endringer vi helst ville være foruten. Blant de gode diskusjonene under arrangementet kunne man ense felles vilje for å kjempe for vår felles fremtid. For en ting er sikkert: alene så vil vi ikke kunne bære tyngden av alle byrdene bransjen har, men sammen kan vi bygge et sterkt vannforsvar. På fremste linje i møte med klimautfordringer, ivaretakelse av vårt viktigste næringsmiddel og grunnlaget for vår eksistens. Vi i VA-Yngre vil stå sammen resten av vannbransjen- vi er morgendagens vannhelter.

De nye medlemmene i arbeidsutvalget
Ingrid takket av leder Iva Pervan og programansvarlig Petter Christensen, som går av etter tre års funksjonstid

Det nye arbeidsutvalget vil videreføre det gode arbeidet fra forrige periode og ta fatt på planlegging av neste års seminar, internasjonalt arbeid, lokale arrangement og rekruttering i tråd med strategiplanen til VA-yngre.