Årets VA-yngreseminar ble dessverre avlyst, men noen av foredragene får dere nå som webinar. Vi skal innom temaer som maskinlæring, AI, digitalisering og ny teknologi i vannsektoren. Webinarene avholdes i siste halvdel av juni og påmeldingen er allerede i gang!                                                                                                                               

Digitalisering av vannbransjen er et kostnadseffektivt våpen mot lekkasjer, vanntap og dårlig vannkvalitet. Gjennom webinaret blir det mulig å få innsikt i hva maskinlæring er og hvordan dette kan anvendes i vannbransjen. Vi skal vise eksempler på hvordan man benytter sanntidsdata for å finne vannlekkasjer og eksempel på hvordan man kan benytte maskinlæring for ledningsfornyelse.   

   

Foredragsholder er Eirik Aartun, Powel

Påmelding til webinaret skjer her. 

Webinaret vil dreie seg om hvordan verktøy som maskinlæring og IoT kan kombineres uten å legge arbeidet gjort til nå bak seg. Ved å samle alt på ett sted, med et felles format kan man gjøre de rette beslutningene raskere. Uavhengig av om opphavet et Gemini, offentlige vær og flomdata, driftskontroll, hydraulisk modell eller sensorer kan de inngå for å skape en bedre felles forståelse og ta det rette beslutningene. Resultatet av analyser kan sees visuelt, varsles automatisk, eller integreres direkte med arbeidordresystemer.

Foredragsholder er Marco Westergren, InfoTiles

Påmelding til webinaret skjer her.

Verdens byer vokser og fortettes, samtidig er det et krav at denne utviklingen skal skje på en bærekraftig måte: Miljøfotavtrykket skal være minst mulig, utbyggingen må ta hensyn til økningen i ekstremvær og bomiljøene må være gode. Leilighetene skal ha nok dagslys og lite trafikkstøy, og uteområder skal være behagelige med nok sol. Hvordan kan en utbygger gjøre gode valg når det stilles så mange krav? Spacemaker utvikler programvare som skal hjelpe utbyggere, arkitekter og reguleringsmyndigheter til å ta gode og informerte beslutninger. 

Foredragsholder er Mats Horsdal, Spacemaker

Påmelding til webinaret skjer her. 

Infrakit er en prosjektplattform for å planlegge og bygge infrastruktur-prosjekter. Med Infrakit kan du bruke prosjekterte modeller ute i felt og se dokumentasjon på hva som er bygget i et kart. Infrakit er eneste i verden som har integrasjon med gravemaskiner og felt utstyr for å automatisk dokumentere hva som er bygget ute i felt. 

Foredragsholder er Anders Tiltnes og Martin Wikstrøm, Infrakit

Påmelding til webinaret skjer her.