IWA- kongressen er det største samlepunktet for en internasjonal kunnskapsdeling innenfor vann sektoren. Dette inkluderer et veldig bredt spekter av fagtemaer og med en stor variasjon i hvilke utfordringer hver nasjon møter på. Som 5. års studenter ved NTNU-Trondheim (Christian Skagsoset og Joakim Skjelde) så vi derfor på dette som en god mulighet til å få faglig input til masteroppgavene våre og en generell forståelse av de ulike utfordringene i verden.

Ved å stille som frivillige under kongressen, fikk vi muligheten til en gratis inngang for noen timers arbeid (12 timer) under kongressen. Gjennom støtte fra VA-yngre ble også reisen lettere å realisere ved å få dekket reisekostnader.  

Figur 2 Utstillingsområdet

Første dag på kongressen og åpningsseremoni

Etter vår ankomst på kongressen, starter vi med en opplæring i arbeidsoppgavene som frivillige, som virket noe kortere enn vi hadde antatt, men oppgavene virket allikevel ganske enkle. De gikk i hovedsak ut på å registrere deltagelsen på de ulike sesjonene og sørge for at de ulike sesjonene går som planlagt.

Videre gjennom denne dagen ble det holdt en åpningsseremoni hvor vi fikk høre et veldig interessant og viktig foredrag fra Jason Box, som gikk ut på hans erfaringer som klimaforsker. Dette handlet mer spesifikt om de dystre utviklingene som skjer i verden og hvordan de nordiske landene bidrar mest til klimaproblemene, samtidig som utviklingsland tar den største belastningen av dette.

Åpningsseremonien går videre fra dette med et tøft musikkinnslag fra gruppen «Copenhagen Drummers» som symboliserer at vannbransjen bør lage mer lyd for å dele de kommende utfordringene. Den røde snoren klippes ved utstillingsområdet og kongressen er dermed offisielt i gang.

Første dag med frivillighets arbeid og foredrag

Det første som stod på vår agenda med kongressen igangsatt var en dag med presentasjoner og frivillighetsarbeid.  Presentasjonene inneholdt typisk fire lengre foredrag på 10-12 minutter etterfulgt av spørsmål fra publikum, og to kortere foredrag på 2-3 minutter. Sesjonen ble rundet opp med en felles spørsmålsrunde til alle presentatørene.

Figur 3 Eksempel på et av presentasjons rommene

Christian arbeidet på de to første presentasjonene, før det var Joakim sin tur å arbeide i siste presentasjonsbolk. Samtidig som en av oss hadde arbeidsoppgaver, stod den andre fritt til å velge hvilken av de mange presentasjoner han ville delta på. Joakim fikk med seg foredrag om rehabilitering av vanninfrastruktur og innovative modelleringsverktøy for urbane vannsystemer, før Christian deltok på en presentasjon om håndtering av overløp i avløpssystemer.

Mange (14!) parallelle presentasjoner gjorde det vanskelig å velge hvilke vi skulle delta på. Vi prøvde å finne foredrag som var mest mulig relevant for masteroppgavene vi skal skrive til våren, og generelt innenfor det som interesserer oss i vannbransjen. De nevnte presentasjonen ovenfor ga oss noen relevante innspill som kan benyttes i masterskrivingen.

Joakim trekker spesielt frem foredraget til Andreas Reason Dahl om rørskanneren til Equanostic AS som interessant, da Joakim skal skrive master om modellering av materialnedbrytningen av avløpsrør, som tar utgangspunkt i data fra rørinspeksjoner. Christian deltok på presentasjon om metoder for å kartlegge infiltrasjon og innlekkasje i avløpsledninger, som er temaet Christian har for sin masteroppgave.

Flere spennende temaer og den norske paviljongen samles

Joakim og Christian hadde arbeidsoppgaver på samme tidspunkt denne dagen, og gikk derfor sammen på presentasjonen om lekkasjelokalisering- og reduksjon. Høydepunktet med denne sesjonen var foredraget til vår venn fra NTNU Erik Nordahl, om hans masteroppgave som ble levert denne våren.

Etter presentasjonen samlet gjengen fra NTNU, bestående av PhD-stipendiater, professorer og tidligere elever, seg for å bivåne mottakelsen på norsk paviljong i regi av den norske ambassaden. Her ble det servert drikke og fingermat, som sammen med gode diskusjoner med kollegaer fra vannbransjen gjorde det til et trivelig arrangement. Videre reiste alle til restauranten RizRaz i København sentrum, der nydelig mat og mer nettverksbygging stod på menyen.

Figur 4 Norges ambassadør I København, Katja Christina Nordgaard

Viktigheten av de yngre i vann bransjen og deres plass

Onsdagen startet med fellesforedrag om å forene de unge i vannbransjen og hvordan de må gis tillit av ledelsen. Veldig viktig og inspirerende foredrag for oss som skal videre ut i arbeidslivet som nyutdannede neste høst, å vite at den internasjonale vannbransjen ønsker oss opp og frem.

Presentasjonene vi deltok på omhandlet digitale vannbyer og naturbasert overvannshåndtering. Digitalisering og bruk av datavitenskap er noe vi begge har fått stor interesse for, og et lite innblikk i bruk av maskinlæring på vannrelaterte problemstillinger var spennende å høre mer om. Samtidig var linken mellom klimaendringer og overvannshåndtering, og hvilken forskning og metoder som finnes her spennende å få et bedre bilde av.

Siste dag på kongressen

Kongressens siste dag startet med et innslag som beskrev hvilke muligheter man har ved å overvåke avløpsnettet. Spesielt ble Coronaviruset nevnt, hvor man kunne gjøre tiltak i de områdene hvor man så oppblomstring ved å ta avløpsprøver.

Helt til slutt på denne dagen kom et innslag som kom veldig godt med, da det var fokuset på å tenke positivt og erkjenne hvilke utfordringer som allerede er løst innenfor vannbransjen. Dette var et godt tiltak for å ikke se dystert på fremtiden og føle at alt er vanskelig og uoppnåelig.

Til slutt gå kongressen mot en takkerunde og prisutdeling til ulike bidrag og en promotering av IWA-kongressen 2024 i Toronto Canada.

Oppsummering av uken og erfaringer

Til ettertanke:

  • Klimakrisen vi opplever er en vannkrise
  • Stor forskjell i hvilke utfordringer de ulike landene står ovenfor
  • Frivillighet skaper en unik plattform for studenter å knytte kontakter i vannbransjen
  • Vannbransjen trenger de unge for å bidra til nytenking