For vel ett år siden ble VA-Yngre oppfordret til å delta i det nordiske samarbeidet mellom frivillige organisasjoner for unge i bransjen.

 

De første månedene gikk til å avklare og definere vår rolle på kongressen, og vi ble fort utfordret til å tenke utenfor boksen for å starte faglige diskusjoner med deltakere fra hele verden. Vi vet vi sitter på utrolig dyktige folk fra mange bakgrunner, og som dekker hele bransjen vi jobber i – og det ønsker vi å ta med oss til København. I tillegg er vi så heldige at vi jobber i en bransje hvor unge kan engasjere seg i verv for å lære mer om hva som rører seg der ute.

Under planleggingen har vi sett at flere unge er genuint interessert i å se hvordan andre land arbeider med problemstillinger og innovasjon, og dette ble grunnlaget for arrangementene vi ønsker å holde.

Planleggingen har dermed i større grad utforsket hvordan vi i Norden tilpasser oss utfordringer og innovasjon, og har fått idéer til presentasjoner, workshops og kreative aktiviteter for å starte faglige debatter blant publikum. Vi håper dermed at vi kan bruke dette som grunnlag for å lære av hverandre, og for å engasjere andre på kongressen til å bidra med kunnskap og innspill.

 

Vi ønsker også å benytte sjansen vi har fått til å styrke samarbeidet mellom VA-Yngre og YWP i de øvrige Nordiske landene. Vi håper at dette engasjerer flere unge i bransjen, og at vi kan arrangere Nordiske arrangement i fremtiden for å fortsette den gode dialogen vi har hatt til nå.

 

I tillegg til at planleggingen har bidratt til å knytte et robust nettverk, ser vi også mye læring i å planlegge rundt Koronasituasjonen. Vi venter på tilbakemelding på om kongressen holdes fysisk, eller om de holder en digital versjon – i samme stil som World Water Week. På relativt kort varsel har vi tilpasset alle aktiviteter til digitale plattformer, noe som har vært krevende og utrolig lærerikt. Det er et hav av digitale muligheter der ute som ikke har vært like fremtredende før, og vi ser frem til å fortsette planleggingen rundt verktøyene vi nå har tilgjengelig.

 

– Petter Christensen / VA-yngre