VA-Yngre har fått muligheten til å samarbeide med unge frivillige i Norden, og skal sammen delta på IWAs verdenskongress i København. Det er opprettet Nordiske kontaktledd, som jevnlig holder møter for å planlegge aktiviteter opp mot kongressen.

VA-yngre og YWP-gruppene i Norden arbeider videre med planleggingen mot IWAs kongress i København. Vi ser nå effektene av den andre smittebølgen, og mai 2021 nærmer seg med stormskritt.

Det har dermed vært en tid preget av usikkerhet – da det kan være vanskelig å forsvare deltakelse på et fysisk arrangement dersom vaksinen ikke er på plass og distribuert tilstrekkelig før konferansen. I tillegg er det stadig usikkert hvordan Corona og lokale reiserestriksjoner påvirker hvordan arrangementet tenkes gjennomført.

 

Derfor har vi nå satt ned et par arbeidsgrupper som planlegger digitale aktiviteter innenfor bærekraft, Student’s Day (innledning til VA-bransjen for utenforstående og studenter), og setter snart fart i planleggingen av AI og digitale trender i vann- og miljøbransjen.

 

Slik situasjonen er nå, ønsker vi også å utnytte den gode dialogen vi har med kontaktledd i øvrige Nordiske land, samt den utrolige kreativiteten og kunnskapen de frivillige sitter på, til å teste ulike digitale fora i tiden før kongressen.

Vi opplever en overgang hvor digital tilstedeværelse og nettverking øker, og ønsker derfor å teste ut nye måter å engasjere deltakere og presentører på innenfor overnevnte tema.

Ved å holde webinar, paneldebatter og samlinger digitalt, ønsker vi å skape engasjement blant våre lokale medlemmer, samtidig som vi får tilbakemelding på hvordan vi kan gjøre digitale fag- og møteplattformer engasjerende og lærerikt!

Dette vil være god kunnskap å ta med seg til arrangementene vi kjører parallelt med kongressen – og vi håper også at vi kan ta med erfaringene rundt digitale seminarer til VA-Yngre og nasjonale YWP-grupper.

 

– Petter Christensen / VA-yngre