Hvem kan søke: VA-yngre medlemmer

Frist for å sende søknad:  1.april 2023

Søknaden sendes til: ivp@dibk.no

VA-yngre er styrt av et arbeidsutvalg. Som medlem av arbeidsutvalget får du mulighet til å påvirke hvordan VA-yngre jobber og du får bidra til at unge mennesker i VA-bransjen får et nettverk der de kan bygge både faglig kompetanse og knytte sosiale bånd på tvers av bransjen. Er du interessert i å styrke yngres innflytelse i vannbransjen, sette agenda for neste årsseminar, jobbe på tvers av grensen med unge fra andre land eller bidra til organisering av lokale arrangementer så er dette en flott mulighet for deg å bygge netverket ditt og utvikle deg som fagperson.

Det skal velges to personer til arbeidsutvalget og vervet varer i 3 år.

Medlemer i VA-yngre kan fritt nominere seg selv eller andre som representat til arbeidsutvalget.

Hvis du synes dette høres interessant ut, så send en mail med info om din bagrunn og motivasjon for å bli med til valgkomiteen ved ivp@dibk.no

Arbeidsutvalget innstiller kandidater for vedtak på årsmøtet i mai under åretsseminar.