Workshop med Norsk Vann

19. april 2022 kl 11:00 – 12:00

Norsk Vann er moderorganisasjonen for VA-Yngre og en viktig samarbeidspartner for VA-yngre.

Dette er den viktigste arenaen de yngre får til og påvirke hvordan Norsk Vann skal prioritere sine oppgaver i de kommende år.

Vi vet at rekrutering og kompetanse bygging vil bli et viktig tema, vi vet at fokus på bærekraft og miljø diskuteres og vi vet at organisering vil være viktig spørsmål de kommende år. Dette er eksempler på temaer som Norks Vann skal prioritere blant og her vil det da også handle om på hvilken måte Norsk Vann skal jobbe med dette.

Det er viktig å få de yngre stemmene med i dette arbeidet fordi det legger føringer for neste periode.

Dette digitale worksopen får vi besøk av administrerende direktør Thomas Breen fra Norsk Vann som skal fortelle om strategiplanen til Norsk Vann og lytte til hva som de unge i bransjen mener blir viktig i fremtiden.

«Jeg vil tro dere ser på en del av disse spørsmålene annerledes og med nyere kompetanse en mange av de som i dag er viktige stemmer inn i dette.»  

Delta og si din mening om hva du mener blir viktig i fremtiden!