2020 har vært et år der vi alle måtte tilpasse oss nytt arbeidsmiljø og nye måter å jobbe på. Akkurat som for mange, har andre kvartal vært en tid der vi måtte revurdere forventningene våre og justere måten vi gjennomføre aktivitetene. Vi var veldig glade da vi kunne gjøre om seminaret vårt til en serie webinarer.

Ved hjelp av våre foredragsholdere organiserte vi fire lunsjwebinarer. Oppmuntret med denne erfaringen hadde vi organisert et nytt webinar for FNs Internasjonal avløpsdag som hadde fokus på bærekraftighet og manglende sanitærforhold. Vi ønsker å fortsette å tilby variasjon av faglig innhold i et digitalt format i den kommende fremtiden.

Det er 16 år siden VA-yngre startet opp, og vår pålitelige logo har fulgt oss på denne spennende reisen. Men akkurat som nettverket har endret seg i løpet av denne tiden, følte vi at det var på tide å endre logoen vår også. Etterfulgt av den inspirasjonen i november hadde vi årets mest spennende valg. I dag er vi stolt av den nye logoen som har blitt valgt av våre medlemmer.

Internasjonalt arbeid

For vel ett år siden startet VA-yngre et samarbeid med Young Water Professionals (YWP) fra Danmark, Sverige og Finland. Motivasjon for samarbeid var et ønske å ha en felles deltagelse under IWA World Water Congress og Exhibition I København.

Det er opprettet nordiske kontaktledd som jevnlig holder møter for å planlegge aktiviteter opp mot kongressen. Planleggingen har i større grad utforsket hvordan vi I Norden tilpasser oss utfordringer og innovasjon, og har fått idéer til presentasjoner, workshops og kreative aktiviteter for å starte faglige debatter blant publikum.
Vi håper dermed at vi kan bruke dette som grunnlag for å lære av hverandre, og for å engasjere andre på kongressen til å bidra med kunnskap og innspill. Det siste året har vært en periode preget av usikkerhet.
Derfor har vi satt ned et par arbeidsgrupper som planlegger digitale aktiviteter innenfor bærekraft, Student’s Day (innledning til VA-bransjen for utenforstående og studenter), og setter snart fart i planleggingen av AI og digitale trender i vann- og miljøbransjen. Ambisjonen med samarbeidet er å skape et knutepunkt for unge VA-arbeidere i Norden.

Videre ønsker vi å lære av hverandre, uavhengig av alder og nasjonalitet – ettersom vi alle har ulik kompetanse og utgangspunkt på det vi i vannbransjen arbeider med. Vi har derfor alltid plass til flere i planleggingsgruppen, enten som frivillig, sparringspartner eller interessenter. Vi ønsker også å benytte sjansen vi har fått til å styrke samarbeid mellom VA-yngre og YWP I de øvrige nordiske landene.
Vi håper at dette engasjerer flere unge I bransjen, og at vi kan arrangere nordiske arrangement I fremtiden for å fortsette den gode dialogen vi har hatt til nå.

Lokale aktivitetsgrupper

VA-yngres lokale aktivitetsgrupper er en utvidelse av VA-yngre-styringen.

Ved å organisere lokale arrangementer lærer medlemmene våre om interessante prosjekter som skjer i deres region. Arrangementer organiseres ofte som en befaring, fagtreff eller en uformell samling.

Våre lokale aktivitetsgrupper holder VA-yngre nettverket aktivt gjennom hele året. Til tross for det utfordrende i 2020 har våre lokalkontakter organisert en omvisning av urbane jordbruk for å takle klimaendringer i Bergen, de har invitert til et sosialt arrangement i Ålesund og vår lokale kontakt I Østlandet har utarbeidet en spennende julequiz.

VA-yngre Vestland organiserte en omvisning av takhager I Bergen. Omvisningen viste potensiale for klimavennlige tiltak i urbant jordbruk i husets 5. fasade, nemlig taket. Eventet ble arrangert i samarbeid med Damsgårdsundet Velforening, 1912 sameie, VA-yngre og Klimafestivalen § 112 Bergen.

VA-yngre Ålesund vintertreff – lokallag Ålesund organiserte et hyggelig sosialtreff med bowling og kos.

VA-tour i Bergen – Under åretsseminnaret skulle ha drift konkurranse blitt organisert. Ifm dette har VA-yngre fikk mulighet å markedsføre konkurransen på VA-tour messe I Bergen.

Webinar-serie. En del av åretsseminaret gikk digital hvor medlemmene kunne lære om maskinlæring, AI, digitalisering og ny teknologi i vannsektoren. Webinarene ble holdt av Powel, Infrakit, Spacemaker og Infratiles.

Internasjonal avløpsdag. Det ble organisert et lunsj-webinar i forbindelse med FN World Toilet Day med fokus på manglende sanitærforhold, bærekraftighet og klimaforandringer.

VA-yngre Østlandet organiserte Vann-quiz. Lokalkontakter fra Østlandet forberedte en spennende julequiz hvor folk fra hele landet deltok.

 

VA-yngre Vestlandet stilte opp ved karrieredagen ved Høgskolen på Vestlandet.

Statistikk

I høst gjennomførte VA-yngre en spørreundersøkelse for å kartlegge hvor vi arbeider, hvor vi bor – og hvorfor vi er medlem i VA-yngre.
En stor takk til dere som svarte på denne!

Følgende viser vi under resultatene fra denne undersøkelsen.