Velkommen til VA-Yngres årsmøte 2023

VA-Yngre sitt årsmøte avholdes i Bodø 3.Mai klokken 15:10 og det vil være mulighet for digital deltakelse (åpner fra 15:00).

VA-Yngre sitt årsmøte er åpent for alle medlemmer. Hensikten med årsmøtet er å gi en statusrapport på hva arbeidsutvalget har jobbet med det siste året, økonomi, valg av nye medlemmer til arbeidsutvalget samt andre aktuelle saker. Selv om VA-Yngre ikke er en forening og i utgangspunktet ikke har noe krav om årsmøte, mener vi at det er sundt å gi medlemmene mulighet til å velge inn nye medlemmer til arbeidsutvalget og få innsikt i økonomien, samt gi innsikt i det siste års arbeid og hvilke planer som ligger fremfor oss.

Sakspapirene finner du her.

https://va-yngre.no/wp-content/uploads/2023/04/Sakspapirer-VA-Yngre-arsmote-2023.pdf

 

Lenke til digital deltagelse: 

Møtet åpner 15:00, men starter 15:10

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 341 499 904 451
Passcode: oobT9d

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options