Foto: Jørn Søderholm, Praktisk talt

Etter to dager nord for polarsirkelen var VA-yngre seminaret kommet til en slutt og hele 160 medlemmer vendte snuten tilbake til arbeidsplassen med ny motivasjon, ny kunnskap og mange nye bekjentskaper!

Blant fjell, fjorder og hav var det et variert innhold for å fange en bred deltakergruppe. Tematikken og den røde tråden gjennom konferansen var vannkriser – det at vi arbeider i en bransje hvor den ene krisen ikke slutter før det er en ny krise som tar over. Samtidig skulle vi markere at VA-yngre har fylt 20 år! Åpningsinnlegget ble derfor presentert av ingen mindre enn en av selve grunnleggerne av VA-yngre, Eirik Rismyhr. Det ble enighet om at VA-yngre fortsatt er et like relevant nettverk for de unge i dag som for 20 år siden.

Foto: Jørn Søderholm, Praktisk talt

Et av de sterkeste og mest rørende innleggene på årets seminar ble holdt av arbeidsutvalgsmedlemmet Evelina Koltsova som kommer fra Ukraina. Hun fortalte om hvordan det er for en VA-etat å jobbe i krigssonen i Ukraina. Bilder av ødelagte pumpestasjoner, renseanlegg og kjøretøy tilhørende de lokale VA-etatene gjorde et sterkt inntrykk. Ikke minst det at flere av våre kollegaer i Ukraina har mistet livet som følge av konflikten i tjenesten.  Evelina fikk stående applaus for sitt innlegg som gav flere av deltakerne frysninger i kroppen.

Dette var noen få blant flere andre innlegg som var engasjerende og interessant under årets seminar. Seminaret hadde besøk fra Mattilsynet som snakket om beredskapen i Norge. NVE fortalte om ny overvannsveileder. Vi hadde innlegg fra Oslo VAV om bruk av hydrofoner på ledningsnettet for å finne vannlekkasjer og vi hadde innlegg om rehabilitering av vannledninger fra Trondheim kommune samt det nye avløpsdirektivet fra EU, presentert av Asplan Viak.

I forbindelse med seminaret ble det også gjennomført det første fysiske årsmøtet til VA-yngre. Her ble det blant annet valgt inn to nye medlemmer til arbeidsutvalget, Charlotte Trovaag og Jørgen Alfredsen som kommer inn i neste periode.

Charlotte Trovaag og Jørgen Alfredsen, innvalgt til arbeidsutvalget, til høyre leder av arbeidsutvalget, Martin Stensland Foto: Jørn Søderholm, Praktisk talt

Utover kvelden ble det som tradisjonen tilsier middag hvor den nye «hedersprisen» fra VA-yngre ble delt ut. Prisen gis til en person som har utvist stort engasjement for de yngre i bransjen. Årets pris, som også er første av sitt slag gikk til Ingrid Holøyen Skjærbakken som har en mangeårig innsats for de yngre i bransjen. Hele VA-yngre gratulerer Ingrid med årets pris! Det var også avtakking av leder Martin Stensland og nestleder Oleksandra Furman som har nådd maksimalt funksjonstid i VA-yngre.

Under dag 2 hadde Svein Ove Moen & co i Bodø vann og avløp stelt i stand et forrykende opplegg med omvisning på vannbehandlingsanlegget i Bodø, overvannskulvert i byen som skal håndtere en 200 års flom og store høydebassenger i fjellet. Her fikk deltakerne anledning til å prate med flere av VA-etatens personale og få praktisk innsikt i løsninger i kommunen. Virksomheten skal virkelig ha skryt for sitt opplegg og profesjonalitet.

Arbeidsutvalget 2022-2023. Foto: Jørn Søderholm, Praktisk talt

Som leder av VA-yngre må jeg rette en stor takk til hele arbeidsutvalget som har det siste halvåret jobbet hardt for at deltakerne skulle få et minneverdig og innholdsrikt seminar i Bodø. Det er lagt ned en formidabel innsats i forkant og under selve arrangementet. Som leder kan jeg ikke si annet enn at jeg er vanvittig stolt av dere alle og alt dere har gjort for VA-yngre sine medlemmer skulle få et minneverdig arrangement.


Under kan du laste ned presentasjonene fra seminaret