Medlemmer i VA-yngre er kjernen til nettverket. Uten deres deltagelse og engasjement kunne ikke VA-yngre være en aktiv deltager i vannbransjen. VA-yngre medlemmer bidrar til nettverket ved å delta på arrangementer, være foredragsholdere eller rett og slett spre det glade VA-yngre budskapet.

For første gang i år vil medlemmene også få mulighet å påvirke hvordan arbeidsutvalget jobber.

På årsmøte kan medlemmene kommentere arbeidet utvalget gjør og komme med egne innspill. Vi i arbeidsutvalget tror dette vil styrke oss som faglig nettverk og motivere oss å jobbe med saker dere anser som viktig for vannbransjen.

 

Når: 2. juni 2022 kl 11 – 12:30

Hvor: Zoom

Frist for påmelding til Årsmøtet:  26. mai

 

Saksliste for årsmøtet:

Sak 1   Valg av nye medlemmer til Arbeidsutvalget

Sak 2  Godkjenning av nye statutter

Sak 3  Økonomi

Sak 4 Årsberetning