VA-yngre ønsker å meddele at vi støtter Norwegian Church Aid/Kirkens Nødhjelp sitt prosjekt om å gi rent vann og gode sanitærtjenester til >2000 skolejenter i Pakistan 🚰. Dette er veldig viktig, og vil forhåpentligvis føre til at enda flere av elevene fullfører skolegangen sin. Vi kommer til å følge dette prosjektet tett, og gi alle våre medlemmer jevnlige statusoppdateringer på hvordan det går. Planen er at prosjektet starter opp allerede i desember i år, evt. januar 2024, og har en antatt gjennomføringstid på 6-12 måneder.

Dere kan lese mer om prosjketet her: Vann | Kirkens Nødhjelp (kirkensnodhjelp.no)

Sammen kan vi gjøre verden🌎 til et bedre sted❤