Hedersprisen fra VA-yngre er en utmerkelse som anerkjenner enestående bidrag til vannbransjen. Prisen er tatt frem for å hylle individer som har gjort en ekstraordinær innsats i tråd med VA-yngres verdier og mål, med et spesielt fokus på tiltak som gagner yngre medlemmer i VA-bransjen.

Fristen for å sende inn nominasjoner settes til 22.03.2024, kort tid etter påmeldingsfristen til årsseminaret er utløpt. Hver nominasjon skal inneholde en begrunnelse som detaljert beskriver hvordan kandidaten oppfyller de ovennevnte kriteriene. 

Nominasjoner vil være anonyme for å sikre en rettferdig vurdering. VA-yngres arbeidsutvalg vil fungere som jury og gjøre en endelig avgjørelse basert på nominasjonene. Arbeidsutvalget vil vurdere hver nominasjon i henhold til kriteriene, med vekt på de aspektene som styrker VA-yngres mål og verdier. Vinneren av hedersprisen vil bli kunngjort under årsseminaret, og prisen vil bli utdelt i en egen seremoni.

Kriterier: 

  • Ingen aldersbegrensning: Vi ønsker å anerkjenne bidrag fra både erfarne og nye stemmer i bransjen.
     
  • Bidrag til VA-yngres mål og de yngre i bransjen: Ekstra vekt vil bli lagt på innsats som direkte eller indirekte gagner yngre medlemmer i vannbransjen. 
  • Frist for nominering: Fristen for å sende inn nominasjoner settes til 22.03.2024, kort tid etter påmeldingsfristen til årsseminaret.

Fyll skjemaet : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0-86bUm6IayZbS-RYplZw6FDh13xsvEueASxzAWgsGvLtUQ/viewform?usp=sharing