VA-yngres hederspris 2024 

Hedersprisen fra VA-yngre er en utmerkelse som anerkjenner enestående bidrag til vannbransjen. Prisen er tatt frem for å hylle individer som har gjort en ekstraordinær innsats i tråd med VA-yngres verdier og mål, med et spesielt fokus på tiltak som gagner yngre...