VA-yngre og YWP holder workshop om innovasjon i den nordiske vannbransjen!

YWP Nordic har de siste månedene planlagt en workshop til NORDIWA 2021.
Arrangementet foregår over Zoom, og vil omhandle innovasjon i den nordiske vannbransjen.

Vi vil forsøke å nyttiggjøre oss av et år med hjemmekontor for å holde et interaktivt opplegg, og arrangementet er gratis for medlemmer av VA-yngre og YWP.

Under workshopen vil vi se nærmere på hva som er likt og hva som er ulikt i de nordiske innovasjonsprosessene, hvordan man får innovasjon ut i markedet, og hva som bør ligge til grunn ved nyskaping.

Sjur Tveite fra Norsk Vannsenter og Wim Audenaert fra AM Team vil snakke om sine erfaringer og funn.

Arrangementet avholdes via Zoom, og påmelding skjer via linken under.

Onsdag 29. september 2021
11.00 – 12.30